Suzanne

Mijn naam is Suzanne Bodde en op deze website vind je informatie over de dingen waar ik me graag mee bezig houd. De rode draad is kunst, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Sinds ik ben afgestudeerd exposeer ik op verschillende plekken in heel Nederland, en toon ik beeldhouwwerken en installaties die bijna altijd speciaal zijn ontwikkeld voor een specifieke locatie. In een periode van beeldbouwmoeheid ben ik mijn innerlijke kunstenaar bewust gaan voeden. Ik ging tekenen, knutselen en kliederen, bomen klimmen en avonturen ontdekken in mijn dagelijkse bezigheden. 

Mijn kunst heeft een essentiële rol gespeeld in mijn persoonlijke bevrijding. Het maken van de beelden was een manier om plek te maken voor mezelf in het verstikkende vacuüm dat ik als mijn levensruimte ervoer. Bij elk werk dat ik maakte gaf ik mezelf een nieuw leven, een nieuwe kans. Ik werd mij bewust van de noodzaak van creativiteit en begreep ook dat ik mijn creatieve denkvermogen in kon zetten bij elk obstakel op mijn pad. Het toevoegen van creativiteit en spel in welke situatie dan ook brengt geheel nieuwe perspectieven, meer plezier en meer voldoening. De behoefte om mijn wijsheid en ervaringen op dit gebied te delen groeide en ik zette mijn bedrijf ‘Creatief en Bruisend Leven’ op. Ik geef sinds 2013 sessies in Creatieve Ontwikkeling, naast mijn activiteiten op kunstgebied en ik vond het tijd om de splitsing tussen deze twee op te heffen. Om een meer volledig beeld van mij en mijn bezigheden te geven is alles nu te vinden op deze website suzannebodde.nl.